Cíl konference: přinést informace o nových a připravovaných inovativních postupech, řešeních, výrobcích a materiálech a jejich použití v budovách s nulovou spotřebou energie (lepší než téměř nulovou spotřebou) a energeticky soběstačné zástavbě

Cílová skupina konference: projektanti, zástupci firem, zástupci V&V, studenti

Program konference: bude sestaven přípravným výborem, včetně výběru produktových prezentací

Tématické okruhy

Zaměření na budovy (novostavby i změny budov) bez ohledu na velikost a způsob využití a na územní celky

Okruh 1: Inovace ideové

 • nové vize a výzkumně-vývojové trendy
 • inovativní architektonická a urbanistická řešení budov i území
 • ukázky přístupu veřejné správy, resp. role veřejné správy
 • příklady pro inspiraci:
  • chytrá a inovativní řešení např. obálky budov, low-tech řešení,
  • přístupy k navrhování skutečně energeticky nulových budov pro klima roku 2050,
  • řešení územních celků (např. Wien Aspern),
  • koncepční architektonická řešení budov,
  • decentralizace, ekonomika sdílení
  • nástroje k navrhování, optimalizace

Okruh 2: Inovativní materiály a prvky (konstrukční část)

 • existující výrobky a stavební materiály – příklady použití v praxi, zkušenosti a doporučení
 • vyvíjené výrobky a materiály – ukázky konkrétních inovací, které ještě nejsou uvedeny na trh, příp. přehled možného vývoje
 • příklady pro inspiraci:
  • řešení pro (částečně, po krocích) rekonstrukce,
  • využití nových materiálů a výrobků,
  • výrobky a postupy pro řešení omezení tepelných mostů,
  • potenciál využití nanotechnologií

Okruh 3: Inovace v technologiích

 • technologie související se stavbou a jejím okolím (TZB, zdroje energie vč. OZE, energetika, hospodaření s vodou apod.)
 • existující výrobky a kompletní řešení – příklady použití v praxi, zkušenosti a doporučení
 • vyvíjené výrobky a materiály – ukázky konkrétních inovací, které ještě nejsou uvedeny na trh, příp. přehled možného vývoje
 • příklady pro inspiraci:
  • řešení pro (částečně, po krocích) rekonstrukce,
  • decentrální a jiné inovativní řešení  větrání,
  • koncepce pro využití FVE a dalších OZE, akumulace energie,
  • využití dešťové a šedé vody

Možné způsoby prezentace

PŘEDNÁŠKA: vystoupení 15-20 minut, bez reklamy na firmu/produkt, příspěvek ve sborníku v rozsahu 6 stran

POSTER: vystoupení 3 minuty + plakát A1 s příspěvkem v předsálí konference, příspěvek ve sborníku v rozsahu 2 strany

Přípravný výbor

 • Rut Bízková (Středočeské inovační centrum)
 • Jan Bárta (Centrum pasivního domu)
 • Petr Bohuslávek (www.tzb-info.cz)
 • Libor Hrubý (Centrum pasivního domu)
 • Jiří Kůs (Asociace nanotechnologického průmyslu ČR)
 • Milan Ostrý (FAST VUT v Brně)
 • Henrich Pifko (Inštitút pre energeticky pasívne domy)
 • Martin Sedlák (Aliance pro energetickou soběstačnost)
 • Jiří Šála (Tepelná ochrana budov)
 • Pavel Ševela (University of Innsbruck)
 • Jan Tywoniak (FSv ČVUT Praha)

Časový harmonogram

 • 24. 9. 2017 – uzávěrka příjmu abstraktů
 • 15. 10. 2017 – oznámení výběru přednášejících přípravným výborem
 • 14. 1. 2018 – uzávěrka příjmu příspěvků do sborníku

Pořadatel
Generální mediální partner
Hlavní mediální partneři
Mediální partneři
Záštita
Podpora